fot. Pixabay.com

Dobrym słowem określającym dziennikarstwo jest „komunikator”, będący synonimem mediów. Przekazywanie informacji stanowi podstawę całego dziennikarstwa. Można powiedzieć, że jest to „zawód wykonywany przez osoby zajmujące się gromadzeniem, segregowaniem, sprawdzeniem i rozpowszechnianiem  wiadomości bądź komentowaniem aktualnych zdarzeń”. W tej definicji znajduje się meritum dziennikarstwa. To właśnie informacje są głównym tworzywem mediów.

fot. Pixabay.com

Szybko rozwijająca się technologia przyczyniła się do tego, że możliwości przekazywania informacji stały się nieograniczone, co za tym idzie – dziennikarz musi sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przyciągnąć potencjalnego odbiorcę i jak go przy sobie utrzyma.

Kim jest dziennikarz?

Dawniej – osoba przebojowa, utalentowana, odważna. Dzisiaj, w erze, kiedy to czytelnik domaga się konkretnych informacji, żyje w „fast rzeczywistości”, a dziennikarz musi sprostać wymaganiom odbiory, ciężko jest go zdefiniować.

Cecha, która najczęściej jest wymieniana,  to ciekawość  świata. Musi ona stanowić główny budulec dziennikarza. Chce odkrywać coraz to nowe tajemnice, dochodzić, poznawać. Osoba wszechstronnie uzdolniona, orientująca  się w wielu dziedzinach życia.

Miano takiej osoby  obejmuje wiele szczegółowych zajęć o różnych charakterach: redaktor, moderator,  fotograf reporter felietonista. Każdemu z nich przydzielone są odpowiednie zadania.

Czy wszystkie informacje, które media nam przekazują, są rzetelne?

W jednym z wydań „Rzeczpospolitej”  z  2012 roku zamieszczono siedem punktów kodeksu dziennikarzy tego pisma. Rozpoczyna się słowami:  „Główną funkcją gazety jest przekazywanie ludzkości, co jej członkowie myślą i czują. Dlatego też dziennikarstwo wymaga od ludzi je uprawiających wielkiej inteligencji, wiedzy, doświadczenia, a także wrodzonych i ćwiczonych zdolności obserwacji i rozumowania”. Nie trudno się domyślić, że te słowa nie rozwiązują problemów, z jakimi borykają się dziennikarze w tych czasach. Dziennikarze, jak mówi to stwierdzenie, są bardzo inteligentni, dlatego dano im swobodę w wykonywaniu swojej pracy, ale mają pewne ograniczenia.

fot. Pixabay.com

Głównym hamującym czynnikiem jest ich własna moralność oraz zachowania etyczne, które zostały utarte przez społeczeństwo, ale jak powszechnie wiadomo, to nie wystarczy. Międzynarodowa Federacja dziennikarzy wprowadziła w 1954 roku kodeks zawodowy. Jego pierwszy punkt mówi o rzetelności, a mianowicie „Szacunek dla prawdy i dla prawa opinii publicznej jest najważniejszym obowiązkiem dziennikarza”. Co oznacza, że ktoś, kto nazywa siebie dziennikarzem, powinien liczyć się z poważnymi konsekwencjami, jeżeli kiedykolwiek ujawni jakieś nierzetelne, nieprawdziwe czy niesprawdzone informacje na dany temat.

Drugi punkt mówi „Uznając tę powinność, dziennikarz dzięki rzetelnemu zbieraniu i przekazywaniu informacji broni podstawowych zasad wolności, a także prawa do komentowania i krytyki”. Dziennikarze bardzo często kierują się zasadą „pracuj dla ludzi”, dostarczone wiadomości  muszą być sprawdzone, a także należy uwzględnić podstawowe zasady wolności w nich.  Dalej czytamy o rzetelnym przekazywaniu informacji, nie zatajaniu ich, etc.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here